9 december 2019
måndag, 16 januari 2017 12:29

Sofielund planerar stort bostadsprojekt i Flen

Skrivet av 
alt

Nya bostäder i hus med upp mot 10 våningar samt centrumverksamheter som ska byggas av Sofielund i Flen.

 

alt

 Flygbild över kv. Hörnjärnet i Flen.


 

AB Sofielunds Fastigheter, som är en av de största privat fastighetsägarna i Flen, har tagit fram ett förslag till detaljplaneändring av ett av de centrala kvarteren i Flen. Kvarteret innehåller för närvarande huvudsakligen en butiksbyggnad i ett plan med Coop och Systembolaget som hyresgäster. Syftet är att komplettera byggnationen med upp till 10.000 kvm bostäder och butiker. Bygghöjderna kommer att variera och de högsta huskropparna planeras bli tio våningar.

 

Förslaget är under januari månad föremål för samråd och avsikten är att ny detaljplan ska kunna beslutas av Flens kommunfullmäktige efter sommaren.

 

Avsikten är att genomföra projektet etappvis och med byggstart under senare delen av 2018. Den totala investeringen beräknas till cirka 250 Mkr.

 

I en kommentar kan sägas att restiden mellan Stockholm-Flen är med järnväg endast 1 timme med ett stort antal avgångar.