29 januari 2020
fredag, 13 januari 2017 16:34

Alecta köper stort av Carlyle i Nacka Strand

Skrivet av 
alt
Nu blir Alecta en stor aktör i Nacka Strand genom förvärvet av 10 fastigheter om 110.000 kvm uthyrbar area.

 

Alecta har via bolag köpt tio fastigheter i Nacka Strand med cirka 110.000 kvm uthyrningsbar area och cirka 300 kommersiella hyresgäster. Fastigheterna innehåller i huvudsak kontor, hotell, publika lokaler och utbildningslokaler.


Alectas juridiska rådgivare i transaktionen var Falkenborn Advokatbyrå. Säljare av fastigheterna är The Carlyle Group genom Carlyle Europe Real Estate Partners III, en fond som till 30 procent ägs av just Alecta, och som köpte fastigheterna för 2,95 Mdr kr av Vasakronan i januari 2012. Vasakronan/AP Fastigheter hade då ägt Nacka Strand i 20 år.

 

I en kommentar kan sägas att Nacka Strand borde ha utvecklats som ett attraktivt bostadsområde med fint sjöläge för länge sedan. Men det låg inte i AP Fastigheters strategi och definitivt inte i Vasakronans, ett bolag som inte äger några bostäder längre. Vasakronan skapade genom försäljningen av Nacka Strand ett rejält förvärvsutrymme och för att höja kvaliteten i bolagets bestånd genom nya utvecklingsprojekt och köp av fastigheter.

 

Sedan köpet har Carlyle arbetat med att ta fram nya detaljplaner som tillåter nybyggnad av bostäder och konvertering av kontor till bostäder. Det finns en plan att skapa cirka 1.500 nya lägenheter i Nacka Strand, vilket i sin tur innebär ytterligare satsningar på service och kommunikationer de kommande åren.

 

I planerna för förlängningen av tunnelbanan till Nacka, som beräknas vara klar 2025, planeras en av uppgångarna att ligga cirka 500 meter från området.

 

I februari 2015 bildade Skanska och Carlyle bildar ett joint venture-bolag, vilket köpte kontorsfastigheten Sicklaön 13:79 vid vattnet i Nacka strand för em konvertering från kontor till cirka 270 bostadsrätter.

 

Sedan investerade Skanska tillsammans med sin joint venture-partner Carlyle totalt cirka 1,2 Mdr kr i flerbostadshuset The View i Nacka Strand, Stockholm i oktober 2016.

 

Därefter, i november 2016, förvärvade Oscar Properties byggrätter för bostäder samt kommersiella fastigheter i Nacka Strand av Carlyle. Köpeskillingen uppgick totalt till cirka 584 Mkr och byggrättspotentialen bedöms till omkring 500 bostäder.

 

– Vi är mycket glada över förvärvet av de kommersiella delarna av Nacka Strand. Nacka Strand med sin diversifierade hyresgäststruktur och goda utvecklingsmöjligheter gör att affären är intressant för oss, säger Fredrik Palm, chef Fastigheter Alecta.

 

I ett samtal med Fastighetsaktien säger Palm att fastigheterna för närvarande har en vakans under 10 procent och att utvecklingen främst kommer att ske genom att tillföra närservice, både för Alectas hyresgäster och för de många nya bostäderna i området. I förvärvet ingår även bostadsbyggrätter om cirka 2.000 kvm.

 

Fredrik Palm säger:

– Nacka är en av Sveriges snabbast växande kommuner och beslutet att förlänga tunnelbanan till Nacka centrum ger självklart området ännu större attraktionskraft på sikt. Efterfrågan på lokaler i området är hög och etableringen av Stockholm Fashion District med 12.000 kvm lokaler är ett exempel på verksamheter som nu finns i Nacka Strand. Vi ser investeringen i Nacka Strand som långsiktig och vi fortsätter utvecklingen tillsammans med andra aktörer inom området.

 

Carlyle blir kvar ytterligare ett antal år Nacka Strand, dels genom samarbetet med Skanska, dels fram till att detaljplanerna är klara för sålda byggrätter till Tobin (cirka 500 bostäder) och till Besqab (cirka 220 bostäder).

 

Nacka Strand omvandlades i huvudsak i början av 1990-talet, dels genom konvertering av gamla fabriksbyggnader från början av 1900-talet, dels genom nyproduktion av ett flertal kontorsbyggnader, främst för Ericsson och Telia.