9 december 2019
tisdag, 06 december 2016 16:16

SBB blir börsbolag och köper stort av Hemsö

Skrivet av 
alt
Karta över ett trettiotal orter i Sverige som avser SBB:s förvärv om 1,5 Mdr kr av äldreboenden, utbildningsfastigheter, vård och rättsväsende, ägda av Hemsö Fastighets AB. Tillträdet ska ske den 10 april 2017.

 

Effnetplattformen AB, noterat på First North, köper samtliga aktier i de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) efter dess förvärv av AB Högkullen och Gimmel Fastigheter AB samt Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB, gemensamt kallat SBB. Samtidigt blir SBB noterat genom att Högkullen återkallar erbjudandet om notering av stamaktier med anledning av att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingått avtal om att förvärva bolaget. 


Fastighetsbeståndet i det nya bolaget uppgår till 10,7 Mdr kr med cirka 1 miljon kvm uthyrningsbar yta. Hyresintäkterna beräknas på helårsbasis uppgå till cirka 900 Mkr. Det egna kapitalet i det nya bolaget uppgår till cirka 2,9 Mdr kr och justerad soliditet beräknas komma uppgå till cirka 33 procent.

 

De fyra största ägarna i det nya bolaget blir Ilija Batljan med bolag, Kvalitena AB med Peder Johnsson, Sven-Olof Johansson genom Compactor Fastigheter AB och Erik Paulsson genom Backahill AB. Förvärvet av fastighetsbolagen sker genom en apportemission om 406 miljoner aktier i Effnetplattformen samt en kontantdel om 253 Mkr.

 

Samtidigt har Effnetplattformens blivande dotterbolag SBB ingått avtal med Hemsö Fastighets AB om att köpa en fastighetsportfölj för cirka 1,5 Mdr kr. Fastighetsportföljen omfattar äldreboenden, utbildningsfastigheter, vård och rättsväsende. Den totala uthyrbara arean är cirka 175.000 kvm och är till största delen offentliga hyresgäster som staten, landsting, kommuner och universitet. De största hyresgästerna utgörs av Västra Götalands Läns Landsting och Lunds Universitet. Den genomsnittliga återstående hyrestiden uppgår till cirka 4 år. Tillträdet planeras ske den 10 april 2017 och förvärvet ska finansieras med eget kapital och lån.

 

SBB:s ombud i affären har varit Colliers och Wistrand advokatbyrå.

 

I en kommentar till affären säger Nils Styf, vd för Hemsö:

–  Hemsö eftersträvar en kundnära och effektiv förvaltning för att kunna ta hand om våra hyresgäster på bästa sätt. Fastigheterna som vi nu säljer utgör en blandad portfölj och kan till exempel ha ett större inslag av kontor, bestå av mindre omsorgs- och utbildningsfastigheter eller ligga på orter där vi bedömer att vi inte har en tillräckligt stark lokal närvaro för att kunna agera långsiktigt. Försäljningen bidrar till att koncentrera vårt kvarvarande bestånd geografisk och frigör kapacitet för nya förvärv och investeringar i pågående projekt.

 

Förvärvet påverkar inte den köpeskilling som Effnetplattformen erlägger för SBB, Kuststaden Holding och Sörmlandsfastigheter och inte heller fördelningen av köpeskillingen mellan säljarna av de tre fastighetsbolagen.

 

I en kommentar kan sägas att SBB har en mycket aggressiv förvärvsstrategi med hög belåning. Nu är det svårt att sia om börsåret 2017, men flera bedömare menar att Donald Trumps uttalade stora satsningar på infrastruktur i USA har medfört att de långa marknadsräntorna har stigit, vilket kommer att innebära att räntorna är på väg upp. Därför finns det anledning att se hur balansen är i SBB när den första delårsrapporten publiceras. TM