9 december 2019
fredag, 02 december 2016 12:54

ICA säljer för 2,2 Mdr i Norge

Skrivet av 
alt

Per Strömberg, vd för ICA Gruppen.


ICA Fastigheter säljer ICA Eiendom Norge AS till ett underliggande fastighetsvärde om 2,2 Mdr kr till Union Real Estate Fund II, en fastighetsfond förvaltad av norska Union Eiendomskapital. Affären ger ICA Gruppen ett positivt kassaflöde om cirka 1,9 Mdr kr och en reavinst om drygt 400 Mkr. Försäljningen sker med anledning av ICA Gruppens tidigare försäljning av dagligvaruverksamheten i Norge.
    

Försäljningen av ICA Eiendom omfattar en portfölj omfattande 58 fastigheter samt den befintliga organisationen. Transaktionen förväntas slutföras under februari 2017.
    

– I och med denna försäljning är hela fastighetsbeståndet i Norge avyttrat. Totalt har 73 fastigheter sålts för 2,8 Mdr kr till en reavinst om drygt 430 Mkr. Vi är nöjda med köpeskillingen och med att våra medarbetare i ICA Eiendom erbjuds fortsatt anställning. Det känns bra att nu kunna sätta punkt för den process vi inledde under 2014 för att lämna Norge, säger Per Strömberg, vd för ICA Gruppen.
    

I försäljningen av ICA Eiendom har Pangea Property Partners agerat finansiell rådgivare, Advokatfirmaet Haavind har agerat legal rådgivare och Handelsbanken Capital Markets har agerat finansiell rådgivare avseende skuldfinansiering.
    EBITDA för ICA Eiendom uppgick under 2015 till 159 Mkr. Fram till september i år uppgick EBITDA till 91 Mkr.