9 december 2019
onsdag, 28 september 2016 12:21

Brinova klar för handel på First North

Skrivet av 
alt

Brinova äger bland annat kontorsfastigheten Karl XV 18 omfattande cirka 14.000 kvm på Borgmästargatan i Landskrona.


Nu har Brinova Fastigheter godkänts för listning på Nasdaq First North Premier med första handelsdag i morgon fredag den 30 september. Aktien kommer att handlas under kortnamnet BRIN B med ISIN-kod SE0008347652. I samband med listningen har styrelsen för Brinova upprättat en bolagsbeskrivning som nu offentliggörs.
    

Listningen av Brinovas B-aktier på First North Premier är ett viktigt steg i Bolagets expansionsplan. Den skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt med en bred aktieägarbas och bättre finansieringsmöjligheter för kommande förvärv samt möjlighet till billigare lånefinansiering för  befintliga fastigheter.
    

– Vi ser mycket positivt på listningen på First North Premier. Den kommer att ge ökad synlighet för bolaget och därmed underlätta vår marknadsföring och möjlighet att attrahera kapital, säger Per Johansson, vd för Brinova.
    

Han fortsätter:
- Det har varit ett stort intresse för vår listning mot bakgrund av Bolagets inriktning och expansionsplaner inom segmenten bostäder och samhällsfastigheter.
    

Brinova är ett bolag med fokus på fastigheter i södra Sverige och är verksamt inom tre segment: Hyresbostäder, samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Bolaget har idag 43 fastigheter på totalt cirka 137.000 kvm med ett marknadsvärde på cirka 1,7 Mdr kr. De största hyresgästerna är Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Malmö stad, Migrationsverket och Trafikverket. Huvudägare i bolaget är Backahill Holding AB och Fastighets AB Balder.
    

Brinova siktar på att kraftigt expandera dagens bestånd om 1,7 Mdr kr till cirka 4,0 Mdr kr år 2018. Avsikten är att växa såväl organiskt som genom förvärv och nybyggnationer. En central del av expansionen är att i nära samarbete med kommunerna på förvaltningsorterna leverera och förvalta samhällsnyttiga fastigheter som äldreboende, LSS-boende och skolor.