18 september 2019
söndag, 25 september 2016 15:43

Heimstaden/Victoria Park köper i Växjö för 1,6 Mdr

Skrivet av 
alt

Kvarteret Tvillingarna i Teleborgs Centrum i Växjö.

 

I fredags gjordes Växjöbostäders och VKABs (Växjö Kommunföretag AB) försäljning av 1.923 lägenheter för 1.565 Mkr slutligen upp. Detta innebär att Heimstadenkoncernen den 1 december tillträder 1.038 lägenheter i Campus och Teleborg och att Victoria Park samma datum tar över 885 lägenheter belägna i Araby och norra Växjö. Heimstadens förvärv sker till ett underliggande fastighetsvärde om 735 Mkr vilket motsvarar 12.400 kr/kvm, medan Victoria Park köper för fastigheter för ett underliggande värde om 830 Mkr, motsvarande närmare 11.800 kr per kvm.  

 

– Vi har varit verksamma i mindre skala i Växjö sedan ett antal år och har nu äntligen kunnat komplettera med ett fint bestånd i två attraktiva stadsdelar. Det är glädjande att Växjö kommun valt att samarbeta med Heimstaden i denna transaktion. Heimstaden har nu genomfört transaktioner med de kommunala bolagen i Luleå, Skellefteå samt Växjö och vi ser fram emot fler positiva dialoger med kommuner och andra fastighetsägare runt om i Sverige, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.  

 

– Det är glädjande att kunna avsluta vår andra kommunala affär, och dessutom etablera Victoria Park i en ny geografisk marknad. Genom denna affär når vi vårt övergripande mål om att förvalta minst 1 miljon kvadratmeter. Vi förväntar oss kunna förädla det aktuella beståndet ytterligare genom vår värdeskapande förvaltningsmodell med en social dimension, säger Peter Strand, vd Victoria Park.