9 december 2019
tisdag, 13 september 2016 13:11

Skanska i stort uppdrag för Järfälla

Skrivet av 
alt

Skanska knyter ihop Barkarbystaden och Veddesta med den nya Veddestabron samt fyra kvarter med bostäder, centrumverksamheter och kontor i direkt anslutning till vägområdet med parkeringshus under vägbanan. Bilden är framtagen av Sandell Sandberg, Varg och Kjellander Sjöberg arkitektkontor


Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade på måndagskvällen om att tilldela Skanska en direktanvisning på marken i direkt anslutning till den framtida Veddestabron norr om E18. Kvarteren ska, ihop med Veddestabron, knyta ihop Barkarbystaden med Veddesta. För att skapa en attraktiv miljö med stadskvaliteter vill kommunen samarbeta med en aktör som klarar att leverera helheten med infrastuktur, bostäder och kontor, och som klarar den höga utbyggnadstakt som exploateringen av Barkarbystaden har.
    

– Jag är glad att vi nu har tecknat ett avtal med Skanska som innebär att vi säkrar byggandet av Veddestabron och kopplar ihop Veddesta med Barkarbystaden. Samtidigt innebär avtalet att vi snabbare får en byggstart av fler bostäder, kontor och hotell, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).
    

Kvarteren i brons förlängning mot Enköpingsvägen norr om E18 markanvisas för bostäder och lokaler för centrumverksamhet. Kvarteren ska bestå av bostadsrätter, hyresrätter och verksamhetslokaler. Parkeringshusen utförs på ett sådant sätt att de klarar av att bära en gatuöverbyggnad och kommer därmed att ligga under vägbanan mellan kvarteren. I och med denna byggmetod minskar omfattningen av den entreprenad som kommunen senare kommer att handla upp för genomförande av Veddestabron.
    

– Skanska har tagit fram en helhetslösning som innebär ekonomiska och genomförandemässiga fördelar samtidigt som den genererar de stadskvaliteter som kommunen eftersträvar vid utbyggnaden av Barkarbystaden, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla.