18 september 2019
onsdag, 07 september 2016 13:43

Ingela Lindh föreslås bli ny stadsdirektör

Skrivet av 
alt
Ingela Lindh är även arkitekt.

 

Ingela Lindh är idag biträdande stadsdirektör och chef för avdelningen för stadsutveckling, samt vd för Stockholm Stadshus AB. Nu föreslås Lindh ersätta nuvarande stadsdirektören i Stockholm som är Lars Rådh.

 

Margareta Östrand och Fredrik Jurdell föreslås till nya biträdande stadsdirektörer. Margareta Östrand är stadsdelsdirektör på Södermalms stadsdelsförvaltning och Fredrik Jurdell är vd på SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm).

 

Förslaget ska förhandlas enligt MBL för att sedan komma upp till beslut på Kommunstyrelsens nästa sammanträde, onsdag den 14 september.

 

– Ingela Lindh har arbetat med att förändra stadens organisation och arbetssätt när det gäller bostadsbyggandet, där vi har ett tydligt och högt ställt mål om 40.000 bostäder till 2020. Det är något som hon nu tar med sig i sin nya roll som stadsdirektör. Bostadsbristen är en av de största utmaningarna som Stockholm står inför, säger finansborgarråd Karin Wanngård

 

I en kommentar kan sägas att målet om 40.000 nya bostäder till år 2020, som presenterades i januari år 2015 av finansborgarrådet Karin Wanngård, är ett särdeles högt ställt mål. Målet betyder att det bör byggas i snitt 8.000 lägenheter i Stockholms kommun varje år under en femårsperiod, mellan åren 2015 och 2020. Enligt SCB påbörjades 45.250 bostäder i Sverige år 2015, varav 1.743 påbörjades i Stockholms kommun. Det betyder att Stockholms kommun år 1 gick back med 6.257 bostäder. TM