23 augusti 2019
fredag, 19 augusti 2016 11:12

Mossvall och Winbergh i nya roller på Newsec

Skrivet av 
alt

                                                                                                              
Stefan Mossvall (bilden t v) tillträder rollen som kundansvarig inom Newsec Asset Management och kommer i sin nya roll att bland annat att ingå i ledningsgruppen för den svenska förvaltningen. Han har varit verksam på Newsec sedan 2013 som uppdragsansvarig för förvaltningen av fastigheter åt såväl nordiska som internationella fastighetsbolag.

 

Stefan Mossvall får ansvar för kunder som Niam, Redito, Scius samt Triuva, och ersätter därmed Cecilia Vestin som beslutat sig för att söka nya utmaningar.
    

– Newsec Asset Management fortsätter att växa och har under året anställt en rad nya medarbetare. Inom Newsec strävar vi efter att skapa interna karriärvägar, och det är glädjande att Stefan Mossvall nu tar ett steg inom organisationen och blir kundansvarig, säger Mattias Johansson, vd Newsec Asset Management.
    

Vidare har Anna Winbergh (bilden t h) anställts som teamledare i Sciusuppdraget. Hon kommer närmast från rollen som marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg och hon har tidigare bland annat arbetat på Drott Kontor.
    

– Vi ser med glädje att efterfrågan på våra tjänster fortsätter att öka och att behoven av värdeskapande fastighetsutveckling är fortsatt stor. Vi har ytterligare behov att i närtid rekrytera ett 10-tal nya medarbetare inom fastighetsförvaltning och ekonomi, avslutar Mattias Johansson.