9 december 2019
tisdag, 09 augusti 2016 22:28

Samråd om ny plan för Strandvägskajen

Skrivet av 
alt

En ny plan för Strandvägskajen i Stockholm ska snart klubbas.

 

Den 16 augusti klockan 17.30–18.30 är det öppet hus för planförslaget om Strandvägskajen i Tekniska Nämndhuset. Förslaget innebär att verksamheterna på kajen bekräftas av detaljplanen och får stanna kvar. Förslaget styr även utvecklingen av kajområdet på långt sikt.

 

Det nya förslaget till detaljplan innebär att det populära stråket Strandvägskajen, som sträcker sig från City till Djurgården, och som kantas av en mängd verksamheter, främst i form av caféer och andra uteserveringar.       

 

Dessa verksamheter har idag tidsbegränsade bygglov eftersom de inte stöds av de gällande detaljplanerna för området. För att verksamheterna ska kunna finnas kvar på kajen behöver de planläggas.

 

Därför har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på en detaljplan som bekräftar verksamheterna och styr utvecklingen kajen på långt sikt.

 

Förslaget innebär att bland annat att verksamheterna på kajen begränsas till sådana som bidrar till allmänheten avkoppling och nöje. Exempel på verksamheter som är lämpliga på kajen enligt förslaget: Café/restaurang. Cykeluthyrning. Biljettförsäljning fartyg. Uthyrning av båtar som inte stör. Tillfälliga marknader så som julmarknader och loppmarknader.

 

Förslaget innebär även att kajområdet kommer att genomgå en del mindre förändringar för att skapa ordning på kajen. Mindre kiosker och anläggningar så som en återvinningsstation kommer att samlas vid cykelbanan och intill byggnaderna längs med kajen för att skapa utrymme vid kajkanten och kajens entréer. Dessutom reglerar förslaget hur utvecklingen vid kajen kan se ut på sikt.

 

Det innebär bland annat att det kan bli möjligt att bygga fler och större paviljonger i framtiden, så länge de håller en hög arkitektonisk nivå och tar hänsyn till platsens karaktär.

 

Planförslaget visas under samrådstiden 5 juli–30 augusti i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.