29 januari 2020
lördag, 16 juli 2016 21:43

Humlegårdens vinst blev 752 Mkr

Skrivet av 
alt

Per-Arne Rudbert avgår som vd för Humlegården Fastigheter den 31 augusti.

 

För halvåret 2016 redovisade Humlegården Fastigheter en vinst efter skatt om 752 Mkr (876) efter en skattebelastning om –212 Mkr (–248). Vinstminskningen orsakades främst av att derivatkostnaden steg till – 199 Mkr (–23) samtidigt som värdeförändringen på fastigheterna var nära nog oförändrad med 984 Mkr. Det medförde att soliditeten steg till 43 procent (42).

 

Under perioden ökade driftnettot med 10 procent till 322 Mkr (293). Ökningen berodde på högre hyresnivåer i samband med omförhandlingar och nyuthyrningar samt tillskott från förvärvade fastigheter. Ekonomiska vakansgraden förbättrades till 6,5 procent (7,8).

 

Per-Arne Rudbert avgår som vd för Humlegården Fastigheter den 31 augusti.

 

De tre tidigare koncernerna har slagits ihop till en koncern från och med 1 januari 2016. Humlegården är ett fastighetsbolag som ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges största bank- och försäkringsgrupp. 19 länsförsäkringsbolag samt Länsförsäkringar Sak äger gemensamt Humlegården Fastigheter. Humlegården äger 52 fastigheter med ett marknadsvärde om cirka 17 Mdr kr.

 

Bolaget förvaltar därutöver fastighetstillgångar för Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Sak med ett marknadsvärde om cirka 4,6 Mdr kr.

 

I rapporten menar Humlegården att marknaden fortsätter att utvecklas starkt och bolaget ser en värdeökning på fastigheterna om drygt sex procent. I city ökar värdet kraftigt men det gäller även för bolagets fastigheter i Solna. I city har allt fler fastigheter en yield under fyra procent.

 

I en kommentar till rapporten säger vd Per-Arne Rubert:
– Humlegården har miljöcertifierat ytterligare fem fastigheter enligt Breeam-In-Use. Bra betyg ger bättre lånevillkor. Hållbarhet är inte bara en fråga om miljö och hög energieffektivitet. Ytterst handlar det om ekonomi och lönsamhet. Detta är den sista halvårsöversikt med mig som vd och det känns mycket bra att lämna ett företag som står väl rustat för framtiden.

 

Fakta Humlegården Fastigheter
Antal fastigheter. 52
Fastighetsvärde: 17.014 Mkr
Kontrakterad årshyra: 970 Mkr
Uthyrbar area: 0,44 miljoner kvm
Antal anställda: 82