9 december 2019
fredag, 08 juli 2016 09:21

Atrium Ljungberg miljardköper i Sundbyberg

Skrivet av 
alt

Eken 6 i Sundbyberg, som Atrium Ljungberg köper av Areim, består av en huvudbyggnad uppförd 1916-1918, som blev konverterad från fabrik till kontor på 90-talet, utbyggd till dagens utformning år 1998. Uthyrbar area är 28.500 kvm inkl. garage med 685 p-platser. Uthyrningsgraden är 93,5 procent och antalet hyresgäster är 20.


alt
Eken 6 har ett centralt läge i Sundbyberg.

 

alt

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

 

alt

Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och etablering på Atrium Ljungberg.

 

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om förvärv av kontorsfastigheten Eken 6 i Sundbyberg. Fastigheten omfattar 28.500 kvm och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 1.059 Mkr. Säljare är Areim. Förvärvet är Atrium Ljungbergs första i Sundbyberg, en kommun under stark utveckling där antalet invånare kommer att öka kraftigt de närmaste åren.

 

Eken 6 är en modern och flexibel kontorsfastighet med industrihistoriska kvalitéer från dess ursprung som Marabous chokladfabrik. Fastigheten är belägen i centrala Sundbyberg invid Bällstaån. Den omfattar 28.500 kvm uthyrningsbar area, varav 25.500 kvm utgör kontor. Hyresvärdet uppgår till 68 Mkr.

 

Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 1.059 Mkr. Säljare Areim frånträder Eken 6 den 15 september i år.

 

Eken 6 består av tre byggnader. Utöver huvudbyggnaden finns det gamla pannhuset i tegel samt ett fristående garage med 685 parkeringsplatser.

 

Fastigheten har idag totalt 20 hyresgäster, varav de största är ST1 Energy AB, Aditro Shared Services, Arbetslöshetskassan Alfa, Kronofogdemyndigheten, Friskis & Svettis och Opus Capita. Den vägda återstående hyrestiden är cirka fyra år. Uthyrningsgraden är 93,5 procent.

 

– Det här är en fastighet med effektiva lokaler, hög uthyrningsgrad och en bra hyresgästmix. Läget är attraktivt med goda kollektiva kommunikationer och service inom några minuters promenadavstånd. Den har potential för god hyrestillväxt och totalavkastning, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och etablering på Atrium Ljungberg.

 

Centrala Sundbyberg kommer att genomgå en omfattande utveckling de närmaste åren i och med överdäckningen av spårområdet som i dag delar centrum i två delar. Cirka 40.000 kvm mark kommer att tillskapas och utvecklas till parker, bostäder och kontor. Projektet planeras starta år 2019 och stå klart 2025.

 

Det sker även stora utvecklingsprojekt i andra delar av Sundbyberg och befolkningsprognoserna pekar på att Sundbybergs invånare kommer att öka från dagens 46.000 till 70.000 år 2030.

 

– Solna/Sundbyberg är en intressant marknad där de framtida utvecklingsprojekten ger oss möjlighet att fortsätta växa. Här vill vi, precis som på våra andra ställen, utveckla långsiktigt hållbara stadsmiljöer tillsammans med kommunen, hyresgäster och andra samarbetspartners, kommenterar Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.