13 november 2019
onsdag, 06 juli 2016 18:29

Alma köper Optimusområdet i Väsby

Skrivet av 
alt

Alma Property Partners köper Optimusområdet av Gamla Livfösäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

 

Alma Property Partners har köpt det så kallade Optimusområdet som består av fastigheterna Vilunda 6:42 och Vilunda 6:1 från Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Fastigheterna omfattar knappt 50.000 kvm mark i nära anslutning till Upplands Väsby pendeltågsstation och är bebyggda med 36.500 kvm kontor och verksamhetslokaler med stort inslag av lokaler för olika samhällsfunktioner. Tillträde skedde 1 juli 2016.

 

– Vi är mycket nöjda över denna möjlighet att investera i ett område med enorm utvecklingspotential i direkt anslutning till Väsby Entré, säger Simon de Château, på Alma Property Partners.

 

– Det kommer hända mycket i området kring Vilunda och Upplands Väsby station inom de närmaste åren både inom ramen för projektet Väsby Entré men även i angränsande kvarter. Vi hoppas kunna bidra till utvecklingen genom att tillskapa nya bostäder, butiker, restauranger och andra funktioner men även behålla och vidareutveckla lokaler för befintliga verksamheter, tillägger Christofer Lundquist, Alma Property Partners.

 

Alma Property Partners arbetar för närvarande med kapitalanskaffning för sin fastighetsfond med en pan-nordisk opportunistisk strategi. Målsättningen är att inhämta cirka 2 Mdr kr i kapitalförbindelser för ytterligare förvärv.

 

I en kommentar kan sägas att parterna inte anger någon köpeskilling, men Fastighetsaktien skattar den till cirka 500 Mkr. Förhandlingar om affären har pågått i cirka ett år. Fastigheterna genererar i dagsläget årliga hyresintäkter om cirka 35-40 Mkr.


Enligt Samhällsbyggnadskontoret i Upplands Väsby kan det byggas cirka 700 bostäder på de båda tomterna. Tomten, norr om Vilunda 6:42 och Vilunda 6:1, som heter Vilunda 19:1, om totalt 21.343 kvm, och som ägs av Peab Bostad, är efter flera år ännu obebyggd, trots beviljat bygglov. TM