9 december 2019
onsdag, 29 juni 2016 12:40

Många fler nya bostäder och företag i Stockholm

Skrivet av 
alt

Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

 

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt under första kvartalet 2016. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad. Totalt startades 6.740 företag i länet under årets första kvartal, varav 3.939 i staden. För länet är det en ökning med 7 procent och för staden 2 procent, jämfört med första kvartalet 2015.

 

På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Sysselsättningen i länet ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen samt i byggindustrin under årets första kvartal.

 

Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet varsel minskar.

 

Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015.

 

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 34.100 fler invånare, varav drygt 11.000 fler i staden, motsvarande befolkningsökningar om 2 respektive 1 procent.

 

Bostadsbyggandet ökade kraftigt i både länet och staden jämfört med första kvartalet 2015.

 

Totalt har drygt 14.400 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 5.900 i staden.

 

– Det är positivt att vi ser en ökning av bostadsbyggandet. Det är viktigt för stadens fortsatta utveckling och en förutsättning för fortsatt stark tillväxt i Stockholmsregionen, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.