9 december 2019
onsdag, 29 juni 2016 10:44

NCC avtalar med Locum för 1,3 Mdr

Skrivet av 
alt

Södersjukhusets blivande försörjningskvarter. Bild LINK Arkitekter


För ett år sedan fick NCC i uppdrag att bygga ut Södersjukhuset i Stockholm med en ny behandlingsbyggnad och en ny byggnad för teknisk försörjning. Stockholms läns landstings fastighetsförvaltare Locum och NCC är nu överens om det slutliga genomförandet.
    

NCC och Locum driver projektet i samverkan där det första steget var att fastställa projektets omfattning, projektering och kostnadskalkylera inför produktionsstart. Vissa delar har byggstartat där förberedande markarbeten och uppbyggnad av stommen är igång. Tillsammans har parterna nu gjort ett noggrant kalkylarbete och enats om en kontraktssumma på cirka 1,3 Mdr kr.
    

– Den nya akutmottagningen är en viktig del i framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län, där alla invånare ska veta att de får rätt vård i tid, säger Paul Lindquist (M), styrelseordförande Locum.
    

I NCC:s uppdrag ingår två byggnader. Den ena byggnaden ska inrymma nya operationssalar, sterilcentral, obduktion, patologi/cytologi och en ny stor akutmottagning. I den andra kommer sjukhusets driftsfunktioner som till exempel sopcentral och godsmottagning att finnas. Ambitionen är att de nya byggnaderna ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta klassificeringen inom Miljöbyggnad.
    

– NCC har bred erfarenhet av att bygga stora sjukhus och den har vi med oss i det här projektet. Med tillbyggnaderna förbereder vi Södersjukhuset för att möta framtidens vårdbehov med ökad operationskapacitet och ny akutmottagning, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sweden.
    

De nya sjukhusbyggnaderna beräknas vara klara vid årsskiftet 2018/2019. När akutmottagningen öppnar 2019 blir det Sveriges största i sitt slag.