13 november 2019
måndag, 11 januari 2016 19:00

750 nya bostäder i Hornsberg

Skrivet av 
alt
Nordvästra Kungsholmen. Illustration: CAP AB

 

alt

Bostäder för Borätt/Seniorgården. Illustration: AIX arkitekter och Fojab arkitekter

 

 

alt

Förslag på kontorfastighet vid Kristinebergs slottsväg. Arkitekt: Brunnberg & Forshed. Bild: CAP AB

 

 

alt

Förslag till en ny stadsstruktur, rödmarkerad. Illustration: Rundquist arkitekter

 

Hornsbergs bussdepå upptar idag en stor och centralt belägen markyta vid Lindhagensgatan Enligt programmet för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen, som godkändes 2002, ska det byggas kontor och bostäder på depåtomten. Genom planförslaget läggs grunderna för en ny stadsstruktur mellan Essingeleden, Lindhagensgatan, Nordenflychtsvägen och Hjalmar Söderbergs Väg.

Totalt ska cirka 750 lägenheter inrymmas i fyra nya bostadskvarter. Den nya kontorsytan uppskattas till cirka 80.000 kvm.

 

Byggherrar är Skanska (kontor och bostäder), Ikano Bostad (bostäder), Borätt/Seniorgården (bostäder), Familjebostäder (bostäder) samt Stockholms stads fastighetskontor (kontor).

 

SL kommer att flytta sin bussdepå till nytt läge i Tomteboda.