9 december 2019
tisdag, 25 augusti 2015 17:47

Folksam Fastigheter topprekryterar

Skrivet av 
alt

                                                                                                                               

Folksam Fastigheter växer och rekryterar Kristina Sawjani som ny Investment Manager samt Malin Lövemark och Mia Salin som nya Asset Managers. Rekryteringarna är ett led i Folksam Fastigheters expansiva strategi och satsning på att bygga upp en ny Asset Managementorganisation för fastighetsverksamheten. Bilden från vänster: Kristina Sawjani, Malin Lövemark och Mia Salin.

 

– Jag är mycket glad över dessa tre topprekryteringar. Med vår nya organisation och bemanning får vi ett tydligare strategiskt fokus på tillgångsförvaltningen, vilket möjliggörs genom vårt samarbete med Newsec kring den löpande fastighetsförvaltningen. Det skapar förutsättningar för ett riktigt bra värdeskapande arbete och en god utveckling framöver, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam.

 

Kristina Sawjani kommer närmast från AFA Fastigheter där hon har arbetat som Head of Transactions. Hon ska arbeta med Folksam Fastigheters investeringsstrategi och köp och försäljning av fastigheter.     

 

Malin Lövemark kommer närmast från AMF Fastigheter, där hon har arbetat som affärsområdeschef.

 

Mia Salin arbetade senast som Senior Asset Manager på Aberdeen Asset Management. De ska båda arbeta med förvaltningsstyrning och värdeskapande aktiviteter i fastighetsportföljen.

 

Folksam har en expansiv strategi för sitt fastighetsinnehav och en ambition att öka fastighetsexponeringen med 10 Mdr kr de närmaste åren. Idag äger Folksam fastigheter för 18 Mdr.

 

– Långsiktiga fastighetsinvesteringar bidrar till att bygga Folksams ekonomiska styrka för att tryggt förvalta försäkringstagarnas pengar. Med en ökad andel fastigheter i Folksams placeringsportföljer sänker vi risken utan att göra avkall på den förväntade avkastningen, säger Lars Johnsson.