9 december 2019
måndag, 12 januari 2015 21:31

Sfären Paulsson etablerar stort MTN-program

Skrivet av 
alt

Erik Paulsson, stor aktieägare och bland annat styrelseordförande i Fabege.

 

Sfären Paulsson, med de fem börsnoterade fastighetsbolagen Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB, blir delägare i nytt finansbolag med MTN-program om 8 Mdr kr.

 

Via det delägda finansbolaget Nya Svensk FastighetsFinansiering AB kommer fastighetsbolagen att effektivt nå kapitalmarknaden via säkerställda MTN (Medium Term Note) och därmed på ett kostnadseffektivt sätt bredda basen för bolagens upplåningsstruktur.

 

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB ägs av Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs till 20 procent vardera och bolagets finansieringsverksamhet kommer att starta i början av februari 2015.