22 september 2019
måndag, 08 december 2014 19:15

Bygg-Fast och Forsen Projekt går samman

Skrivet av 
alt

Peter Bellevik, vd Bygg-Fast och Bengt Johansson, vd Forsen Projekt.

 

Forsen Projekt och Bygg-Fast går samman och blir en av landets största aktörer inom byggprojektledning. Företaget får en omsättning om cirka 300 Mkr och nära 200 anställda på sju orter i Sverige. Fastighetsutvecklingen inom Bygg-Fast kommer att ingå i den nya koncernen som ett eget bolag för att fortsätta den pågående expansionen.

 

Genom sammanslagningen skapas en aktör med närvaro på samtliga de mest expansiva marknaderna i Sverige. Den gemensamma projektportföljen är bred och visar på en förmåga att genomföra såväl stora komplexa bygg- och anläggningsprojekt som mindre hyresgästanpassningar.

 

Den nya koncernen kommer att bestå av ett projektledningsbolag under ledning av Bengt Johansson som idag är vd i Forsen Projekt AB. Den fastighetsutveckling som bedrivs i Bygg-Fast kommer att ingå i den nya företagsgruppen under ledning av Peter Bellevik, nuvarande vd i Bygg-Fast.

 

– Vi ser en stor potential i marknaden och tror att vi kan växa ytterligare genom att samla båda företagens kunnande. Tillsammans får vi ännu bredare kompetens och kapacitet att ta oss an stora och nyskapande projekt tillsammans med våra kunder, säger Bengt Johansson.