23 augusti 2019
måndag, 08 december 2014 12:42

Profi IV tar in 2 Mdr kr

Skrivet av 
alt

Staffan Olsson, vd Profi Fastigheter.

 

Profi Fastigheter har genomfört en kapitalanskaffning till ett nytt investeringsbolag, Profi IV, som tillförs drygt två miljarder kronor i riskbärande kapital. Kapitalanskaffningen har genomförts med egen personal under hösten och målvolymen överträffades redan vid första, och enda, stängning i slutet av november.

 

Den övervägande delen av kapitalet kommer från tidigare investerare i andra Profibolag. Svenska investerare svarar för 85 procent, och norska investerare för 15 procent av kapitalet. Bland de större svenska investerarna återfinns Kåpan Pensioner Försäkringsförening, Sparinstitutens Pensionskassa (SPK), Postens Pensionsstiftelse, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Skandinaviska Enskilda Banken Pensionsstiftelse.

 

– Vi har i första hand vänt oss till tidigare Profi investerare. Det är extra roligt att de som känner oss bäst har valt att kraftigt öka sina investeringar. I Profi IV finns även flera nya och erkänt professionella investerare. Vi är väldigt stolta över vårt investerarkollektiv, säger Staffan Olsson, vd Profi Fastigheter.

 

Med det nya kapitalet kommer Profi Fastigheter att ha en betydande förvärvskapacitet. Investeringsinriktningen är kommersiella fastigheter med utvecklingspotential i Storstockholm. En direkt fortsättning på Profi Fastigheters framgångsrika strategi inom aktiv förvaltning och utveckling.

 

Profi Fastigheter har cirka 40 anställda med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Organisationen är vertikalt integrerad och hanterar med egen personal samtliga viktiga och lönsamhetskritiska moment inom fastighetsverksamheten såsom förvärv, investeringar, fastighetsförvaltning och utveckling samt finansiering, ekonomi och rapportering.

 

– Vi har i möten med såväl gamla som med nya investerare tydligt märkt att investerarna idag är betydligt mer intresserade av successions- och personfrågor än tidigare. Det känns naturligt eftersom fastighetsinvesteringar kräver en längre tidshorisont än investeringar i mer likvida tillgångar. Det har därför varit viktigt i möten med våra investerare att Profi har en mycket bred och djup organisation samt att vi har en tydlig målgemenskap med investerarna, säger Staffan Olsson.

 

Profi Fastigheter är en ledande oberoende fastighetsfondsförvaltare med verksamhet på den svenska marknaden sedan 2004. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 400 000 kvm kommersiella lokaler. Profi Fastigheter bedriver aktiv förvaltning och utveckling av fastigheter med fokus på Storstockholm. Verksamheten drivs med egen personal och med cirka 40 engagerade medarbetare.