18 september 2019
torsdag, 04 december 2014 15:16

Akademiska Hus säljer mark i Umeå

Skrivet av 
alt
Akademiska Hus säljer ett betydande markområde vid Umeå universitet.

 

En gymnasieskola och en förskola ska uppföras på den mark som Akademiska Hus nu säljer på Lilljansberget i Umeå. Detaljplanen som reglerar området ger även en möjlighet för cirka 150 nya studentbostäder i direkt anslutning till IKSU och campus Umeå.

 

Efter att detaljplanen på Lilljansberget nu vunnit laga kraft kan Akademiska Hus genom försäljning av mark medverka till uppförandet av en gymnasieskola för Minervagymnasium och Förskolan Professorn.

 

– Vi är nöjda med att kunna hälsa nya aktörer välkomna till Universitetsstaden. Läget är fantastiskt med sin närhet till IKSU och campus, och de nya verksamheterna kommer att bidra till att höja attraktiviteten på området som helhet, säger David Carlsson regiondirektör Akademiska Hus. 

 

Hans Jansson, skolchef på Minervaskolan i Umeå AB, och Carola Lestander, förskolechef på förskolan Professorn, är också positiva till de nya verksamheternas närhet till campus.

 

– Vi bygger Sveriges modernaste gymnasieskola med lokaler anpassade för framtidens lärande, säger Hans Jansson, skolchef på Minervaskolan i Umeå AB.

 

– Äntligen kan vi erbjuda en modern förskola med flexibla lokaler för föräldrar som arbetar eller studerar på campus, och andra som vill ha sina barn här, säger Carola Lestander, förskolechef på förskolan Professorn.

 

Vad gäller de 150 studentbostäderna så har Akademiska Hus gått ut med en byggherreförfrågan där upphandlingen av en byggherre väntas vara klar till årsskiftet. Inflyttning är planerad till terminsstart ht 2016.