9 december 2019
måndag, 09 december 2013 19:34

Skanska utvecklar för 2 Mdr kr Hammarby sjöstad

Skrivet av 
alt
Skanska och Areim ska bygga 700 bostäder i Hammarby sjöstad.

 

Skanska och Areim bildar ett joint venture-bolag för att utveckla bostäder i Hammarby sjöstad, Stockholm. Joint venture-bolaget förvärvar cirka 700 byggrätter av Skanska för ett marknadsvärde på cirka 750 Mkr. Affären resultatförs i kvartal 4, 2013.

 

Bolaget, under namnändring till Sjöstadsbo AB, ägs till 50 procent var av Skanska och Areim. Syftet med bolaget är att utveckla god boendekvalitet med mycket bra miljöprestanda och initialt bygga cirka 700 lägenheter. Ambitionen är att Areim tillför ytterligare 300 byggrätter som joint venture-bolaget utvecklar. Parterna har tidigare framgångsrikt utvecklat Kv Välbehaget vid Västermalmsstrand, Sveriges första LEED-registrerade bostadsprojekt.

 

Markarbeten har påbörjats och säljstart för de första lägenheterna planeras till januari 2014. Skanska kommer att vara totalentreprenör och ska utföra arbetet etappvis åren 2014–2021. Det totala entreprenadvärdet beräknas till 2 Mdr kr. Entreprenaderna orderanmäls när Sjöstadsbo AB tar investeringsbeslut för respektive etapp.

 

– Samarbetet med Areim skapar förutsättningar för Skanska att bli en större aktör på bostadsmarknaden. På det här sättet får vi en bra möjlighet att snabba på bostadsbyggandet i Stockholm, säger Björn Mattsson, regionchef, Nya Hem, Skanska Sverige AB.