9 december 2019
onsdag, 17 april 2013 19:36

Fortsatt tillväxt för Castellum

Skrivet av 
alt
Henrik Saxborn, vd Castellum.

 

Castellum ökade vinsten efter skatt för årets första kvartal till 403 Mkr (362), motsvarande 2,46 kr (2,21) per aktie. I resultatet ingick värdeförändringar i fastigheter om 32 Mkr (10) och för räntederivat med 166 Mkr (206). Förvaltningsresultatet förbättrades med 10 procent till 300 Mkr (273), motsvarande 1,83 kr (1,66) per aktie.

 

– Det starka resultatet har påverkats positivt av en engångsinsättning till följd av förtida lösen av hyresavtal, vilket dock uppvägts av högre kostnader för snöröjning och ett kallare första kvartal jämfört med föregående år, säger Henrik Saxborn, som tillträdde som ny vd för Castellum i samband med årsstämman som hölls den 21 mars.

 

Hyresintäkterna för perioden steg till 814 Mkr (753). Nettouthyrningen uppgick till 27 Mkr (-8).

 

Under perioden investerade Castellum för totalt 413 Mkr (331), varav merparten, 407 Mkr, i ny-, till- och ombyggnationer. Efter försäljningar om 80 Mkr (8) uppgick nettoinvesteringarna till 333 Mkr (323). Detta bidrog till att fastighetsportföljen vid kvartalsskiftet värderades till 36 683 Mkr (36 328 vid årsskiftet).

 

Netto räntebärande skulder ökade till 19 755 Mkr (19 050), varav 2 200 Mkr (1 200) var utestående obligationer och 1 605 Mkr (1 872) utestående företagscertifikat. Den genomsnittliga effektiva räntan var 3,8 procent (3,6).

 

– Kreditutrymmet har utökats med en miljard kronor genom nyemission av en 4-årig obligation. Projektportföljen fortsätter att utvecklas med många både större och mindre projekt, säger Henrik Saxborn.

 

Efter utdelning om totalt 648 Mkr minskade det egna kapitalet till 11 820 Mkr (12 065), vilket motsvarade 72 kr per aktie och en soliditet om 32 procent (33).