16 september 2019
fredag, 21 december 2012 17:14

Brostaden köper sex fastigheter för 214 Mkr

Skrivet av 
alt
Anders Nilsson, vd Brostaden.

 

alt

Tre av de sex fastigheter som Brostaden köper av Kungsleden.

 

Brostaden har förvärvat av Kungsleden och tillträtt sex fastigheter i Botkyrka, Huddinge, Sollentuna och Stockholm. Investeringen uppgår till 214 Mkr netto, efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt. Den uthyrningsbara arean omfattar cirka 27 011 kvm, varav 20 933 kvm lager/logistik och industri, 3 270 kvm kontor samt 2 808 kvm handel. Uthyrningsgraden i beståndet är cirka 95 procent.

 

Elektronen1, Elektronen 4 och Elementet 3 är belägna i Edsbergs industriområde i Sollentuna, i anslutning till Brostadens befintliga bestånd. Sammanlagt uppgår den uthyrningsbara ytan för de tre fastigheter till 8 914 kvm. Tomträtten Rosteriet 5 vid Liljeholmen omfattar 3 270 kvm kontor och är fullt uthyrd. Slipstenen 1 i Länna industriområde, Huddinge, omfattande 2 808 kvm bygghandel, uppfördes 2006 och hyrs till 100 procent av Byggmax. I Eriksberg har det befintliga beståndet kompletterats med Segersby 1, en logistikanläggning om 12 019 kvm uthyrningsbar area med Ahlsell och Fraktkompaniet som hyresgäster.

 

– Vi är väldigt glada att kunna utöka vår portfölj med ändamålsenliga fastigheter i områden där vi redan idag har en stark närvaro. Vi upplever en stabil efterfrågan på den här typen av lokaler och ser en mycket ljus framtid för dessa områden. Det är även mycket glädjande att kunna komplettera vår kontorsportfölj med en fastighet i ett mycket intressant utvecklingsområde på gränsen till innerstaden, säger Anders Nilsson, vd på Brostaden.