9 december 2019
torsdag, 20 december 2012 17:02

SveaReal gör storaffär

Skrivet av 
alt
Claes Malmkvist, vd SveaReal.

 

SveaReal förvärvar i en bolagstransaktion fem fastigheter i Stockholmsområdet. Affären omfattar kontor, hotell och handel, med total lokalyta om 145 000 kvm. Affären innebär att SveaReals fastighetsbestånd ökar från 705 000 kvm till 850 000 kvm, vilket ger ett totalt marknadsvärde om 7 Mdr kr. 
Säljare är Fortin AS, SveaReals huvudägare.

 

– Expansionen är en tydlig satsning på att bygga vidare på SveaReal som en stark svensk fastighetsaktör med inriktning på kontor och logistik i mellersta och södra Sverige. Vi tar ett strategiskt kliv mot en större andel kontorsfastigheter på en av Sveriges starkaste marknader vilket minskar andelen logistikfastigheter i vår totala portfölj, säger SveaReals vd Claes Malmkvist.

 

Fortin har under 2012 ökat sin ägarandel i SveaReal från 40 procent till 78 procent vilket uppnås genom transaktionen.

 

– Affären är ett medvetet steg för oss och övriga aktieägare att genom en större och starkare aktör skapa förutsättning för likviditet i vår investering i framtiden. Ett SveaReal med ett större fastighetsbestånd, skapar en starkare organisation samt finansiell ställning. Därmed stärks också möjligheterna att möta utmaningar i framtiden, kommenterar Fortins vd Knut Styrvold.

 

 

Rådgivare i affären har varit Pareto Project Finance och DNB Markets.

Följande fastigheter ingår i affären:
Färöarna 1 i Kista – 45 700 kvm.
Borgarfjord i Kista – 40 539 kvm.
Reykjavik i Kista – 31 817 kvm.
Bo:x – Pentagonen i Kungens kurva – 14 970 kvm.
Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta – 14 970 kvm.