9 december 2019
onsdag, 19 december 2012 19:15

Wallenstam ska investera 2 Mdr

Skrivet av 
alt
 I januari 2013 byggstartar Wallenstam 180 lägenheter i Sundbyberg. Bild: Vera arkitekter

 

Wallenstam planerar för investeringar motsvarande cirka 2 Mdr under nästa år, 2013. Cirka hälften av investeringarna avser nyproduktion. Totalt sett planerar Wallenstam byggstart av cirka 1 300 lägenheter nästa år. Närmast på tur är ett projekt i centrala Sundbyberg där byggnationen av 180 lägenheter startar den 25 januari.

 

– Vi planerar att öka tempot i vår nyproduktion av bostäder, fortsätta ombyggnation och renovering i befintligt fastighetsbestånd, men även att fullfölja vår satsning att bli självförsörjande på förnybar energi. Jag ser goda förutsättningar för investeringar motsvarande cirka 2 Mdr för Wallenstam år 2013, säger vd Hans Wallenstam.

 

Sedan 2008 har Wallenstam produktionsstartat 1 700 lägenheter. Just nu är 650 lägenheter under byggnation, varav 300 i Stockholm och 350 i Göteborg. Under 2013 räknar bolaget även med att komma igång med nyproduktion.