23 augusti 2019
måndag, 03 december 2012 18:46

Provinsfastigheter säljer 573 lägenheter i Huddinge

Skrivet av 
alt
Allokton, grundat år 2005, noterades på First North år 2006. Bolagets huvudkontor låg på Strandvägen 5 A i Stockholm.

 

Aberdeen säljer fastigheterna Magasinet 4, Stallet 3 och Vedboden 1 i Visättra i Huddinge kommun på uppdrag av Provinsfastigheter.  Köpeskillingen är 272 Mkr. Fastigheterna omfattar 38 141 kvm bostäder och 1 967 kvm lokaler. Köpare är Flemingsberg Fastighetsförvaltning AB, ett företag inom Broadgate Stendörren.

 

– Vi är glada att ha funnit en långsiktig ägare till bostadsfastigheterna i Visättra. Försäljningen ger oss fortsatt utrymme att investera i övriga fastigheter i portföljen och därigenom genomföra den affärsplan vi har lagt fast. Vi utvärderar kontinuerligt portföljen och överväger även fortsatta försäljningar säger Magnus Kenning, transaktionsansvarig på Aberdeen.


MAQS har varit rådgivare till Aberdeen.

 

I en kommentar kan sägas att sagan om Allokton börjar gå mot sitt slut. När Allokton var som störst, i mars 2006, skattades Alloktons fastighetstillgångar till 3,3 Mdr kr. I mars 2011 namnändrades Allokton Properties AB och Allokton Properties II AB till Provinsfastigheter med Aberdeen Asset Management som förvaltningsansvarig för att slutföra processen med att återställa bolagens egna kapital. Uppdraget omfattade totalt fastighetstillgångar om cirka 2,7 Mdr fördelat på cirka 65 fastigheter med tyngdpunkt i Mellansverige. Fastighetsportföljen bestod av lika delar bostäder och kommersiella fastigheter.

 

Alloktons resultat har varit förödande. Provinsfastigheter II förlorade mellan 2009-2011 cirka 461 Mkr. Kvar fanns vid årsskiftet 2011/2012 cirka 1,5 Mdr i fastighetstillgångar, med ett eget kapital om minus 42,5 Mkr. Förlusterna för Provinsfastigheter I var mellan 2009-2011 totalt cirka 341 Mkr, med fastighetstillgångar om cirka 1,3 Mkr och ett eget kapital om minus 25 Mkr.

 

Således har Aberdeen en hel del kvar att sälja. Men Allokton finns inte mer och dess grundare Bernhard von der Osten-Sacken avtjänar nu, enligt Realtid, från den 19 november i år ett års fängelse på Kolmården för grovt skattebrott. Redan i maj 2007 sålde dock Bernhard von der Osten-Sacken, med stor vinst, huvuddelen av sina aktier i Allokton till danska CenterPlan, som i sin tur gjorde en nyemission om 2 miljoner nya B-aktier. Många blev de danskar som förlorade sina besparingar, då de köpte Alloktons obligationer, vilka utlovade en avkastning om 8 procent under en löptid av 10 år. SF