9 december 2019
lördag, 24 november 2012 18:26

Råsunda fylls med bostäder och kontor

Skrivet av 
alt
Kontorshuset i Nya Råsunda omfattar 19 000 kvm. Illustration: Nyréns Arkitekter.

 

alt

Detaljplanen är klar för 700 bostäder i Nya Råsunda. Illustration: Nyréns Arkitekter.

 

Den sista matchen på Råsunda fotbollsstadion i Solna har spelats och snart startar förvandlingen av området. Detaljplanen är klar – 700 bostäder och ett kontorshus om 19 000 kvm ska ersätta den gamla nationalarenan. Demonteringen kommer att påbörjas under januari 2013 och beräknas vara klar till sommaren. Stora delar av materialet kommer att återvinnas.

 

Förvandlingen leds av Visio Exploatering AB, ett bolag som samägs av Peab och Fabege. Visio, som tillträder fastigheten den 3 december, har utsett Rivners AB till rivningsentreprenör.

 

De nya bostadshusen blir sex till nio våningar höga och kommer till färg och form att ansluta till den äldre bebyggelsen Råsunda. Ett nytt kontorshus vänds ut mot Frösundaleden och nya gatustråk knyter ihop Solna centrum med gamla Råsunda.

 

Det befintliga höghuset för kontor bevaras och låghuset som ansluter till västra läktaren görs om till kontor, butikslokaler och restauranger.