18 september 2019
söndag, 18 november 2012 19:21

Prologis: Ökad efterfrågan på logistikfastigheter i Europa

Skrivet av 
alt
Allan Lavén, regiondirektör för Prologis Norden.

 

Moderna logistikfastigheter efterfrågas alltmer i Sverige och övriga Europa. Skälen är flera, bland annat genomgripande strukturförändringar i hela leveranskedjan samt den ökande e-handeln. Det visar en studie som Prologis, en ledande aktör inom logistikfastigheter, presenterar. I studien framgår att logistikfastigheter har genererat en avkastning om 7,6 procent under de senaste tio åren, vilket är avsevärt bättre än handels- och kontorsfastigheter under samma period.    

 

Studien med titeln Möjligheter i den europeiska industrifastighetsmarknaden belyser effekterna av konjunkturella faktorer samt stora strukturella trender som förändring av leveranskedjan och utvecklingen av e-handel.

 

Några av resultaten i studien:

 

1. I takt med att E-handeln ökar, förändras distributionskanalerna för att stödja efterfrågan och en förväntad tillväxt. När online-försäljningen ökar så ökar samtidigt efterfrågan på logistikfastigheter. Ett exempel är att när online-försäljningen under de senaste fem åren ökat med en miljard euro så steg efterfrågan på logistikfastigheter med cirka 72 000 kvm i Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

 

2. Värdet på industrifastigheter i Europa minskade med 21,9 procent räknat från toppresultatet 2007, alltså före krisen och har därefter endast återhämtat sig med 1,3 procent i genomsnitt.

 

3. Logistikfastigheter genererade 7,6 procent i direktavkastning under de senaste 10 åren, mellan 200 och 240 punkter högre än den motsvarande avkastningen för handels- och kontorsfastigheter.

 

4. Trots den svaga BNP-tillväxten i EU med bara 1,5 procent per år under de senaste 10 åren, förväntas efterfrågan på lokaler för distribution och logistik fortsätta öka kraftigt i Europa.

 

5. I  studien görs också en jämförelse mellan den europeiska och den amerikanska marknaden för logistikfastigheter. Den visar att den europeiska är relativt underutvecklad i en jämförelse med den amerikanska.

 

– Detta pekar på en spännande tillväxtpotential i Europa och vi ser den här trenden även här i Sverige, att intresset ökar för etablering av logistikfastigheter, även om utvecklingen just nu är ganska försiktig, säger Allan Lavén, regiondirektör för Prologis Norden.