16 september 2019
måndag, 12 november 2012 21:06

Renoveringar ökade Akelius lönsamhet

Skrivet av 
alt
Pål Ahlsén, koncernchef Akelius Fastigheter.

 

Akelius Fastigheter redovisade ett ökat resultat för årets första nio månader till 1 097 Mkr (371). Hyresintäkterna ökade med 8,8 procent till 2 086 Mkr (för jämförbara fastigheter med 4,2 procent) och driftsöverskottet steg med 5,1 procent till 1 121 Mkr (för jämförbara fastigheter med 4,1 procent.)

 

Under perioden investerade Akelius 922 Mkr i befintliga fastigheter, varav 599 Mkr avsåg uppgradering av lägenheter till Akelius First Class i samband med att hyresgäst flyttar ut.

 

Det bedömda marknadsvärdet för koncernens fastighetsinnehav var vid utgången av perioden 34 822 Mkr (32 352), varav 23 821 Mkr

(22 574) avsåg fastigheter i Sverige och 11 001 Mkr (9 778) i Tyskland. Bostäder svarade för 95 procent (93) av marknadsvärdet.

 

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 22 610 Mkr (20 364), varav 18 909 Mkr (17 046) avsåg fastighetskrediter och 3 701 Mkr (3,318) avsåg lån utan säkerheter. Efter utdelning om 900 Mkr minskade det egna kapitalet med 21 Mkr till 8 546 Mkr (8 567), vilket motsvarade en soliditet om 23,4 procent (25,4).