9 december 2019
torsdag, 08 november 2012 22:30

Skanska visade vinst om 2,1 Mdr

Skrivet av 
alt
Johan Karlström, vd Skanska.

 

Skanskas niomånadersvinst efter skatt minskade till 2,1 Mdr kr (6,5), motsvarande 5,10 kr (15,78) per aktie enligt IFRS efter utspädning. Minskningen förklarades främst av de senaste månadernas omstruktureringskostnader i bostadsutvecklingsverksamheten om 380 Mkr samt genom avsaknaden av försäljningsvinsten av motorvägen Autopista Central i Chile om 4,5 Mdr kr under jämförelseperioden. Det underliggande rörelseresultatet sjönk måttligt till 3,2 Mdr kr (3,3), medan rörelsemarginalen i byggverksamheten föll till 2,9 procent (3,3).  

 

Orderingången ökade 7 procent till 88,1 Mdr kr (82,6) med en orderstock som steg till 148,7 Mdr kr (147,5), vilket motsvarade 15 månaders produktion. Bland bokningarna finns ett kraftverk samt ett lärosäte i USA för 1 400 Mkr respektive 800 Mkr, en motorväg i Polen för 510 Mkr samt en skola i Storbritannien för 355 Mkr.

 

Balansomslutningen om 86,5 Mdr kr (82,8) ingick fastigheter för bostadsutveckling med 11,3 Mdr (12,3) och fastigheter för kommersiell utveckling om 12,8 Mdr (11,1).

 

Vid periodens slut hade Skanska en räntebärande nettoskuld om -4,9 Mdr kr (nettofordran 2,9 Mdr

vid årsskiftet). Det egna kapitalet minskade till 18,4 Mdr kr (19,6), motsvarande en soliditet om 21,3 procent (23,7). LE