29 januari 2020
onsdag, 24 oktober 2012 19:43

Riksbyggens vinst blev 130 Mkr Utvalda

Skrivet av 
alt
Sten-Åke Larsson, vd Riksbyggen.

 

För årets första åtta månader gjorde Riksbyggen en vinst om 130,3 Mkr (133,0). Affärsområde Bostad påbörjade totalt 364 (361) lägenheter i nyproduktion och antalet osålda lägenheter och småhus var den 31 augusti 21 (9). Nettoomsättningen steg till  2 760 Mkr (2 578), medan ökade kostnader medförde att bruttoresultatet sjönk till 179 Mkr (212) och rörelseresultatet föll till 113 Mkr (143).

 

Det ekonomiska läget och en restriktivare kreditmarknad bidrog till en ökad osäkerhet bland presumtiva bostadsköpare. Efterfrågan är dock stark i Stockholm och Göteborg, framförallt i de mer centrala delarna, medan marknaden i Malmö var mer avvaktande.

 

Riksbyggen har en stark mark- och projektportfölj för framtida bostadsproduktion och kommande projekt som Qvarnen Tre Kronor i Nacka kommun och Beckomberga sjukhus i Stockholm. I balansräkningen ingick exploateringsfastigheter för 1 923 Mkr (1 954 vid årsskiftet).

 

Koncernens förvaltningsfastigheter bokades till 1 126 Mkr (1 222). Vid årsskiftet bedömdes det samlade marknadsvärdet för dessa överstiga det bokförda värdet med

1 000 Mkr.

 

Det egna kapitalet ökade under perioden till 4 324 Mkr (4 256), motsvarande en soliditet om oförändrat 36 procent.

 

Antalet anställda uppgick till cirka 2 300 personer.