22 augusti 2019
lördag, 20 oktober 2012 17:22

CBRE: Fortsatt brist på stora moderna kontor i CBD Utvalda

Skrivet av 
alt
För Stockholmsmarknaden spår CBRE en nedgång om 5 procent på medelhyran under nästkommande år.

 

Enligt CBRE:s rapport Sweden Property Q3 2012 råder fortfarande en stor brist på stora, sammanhängande, moderna kontorsareor inom CBD i både Stockholm och Göteborg.

 

Vakansgraderna är fortsatt låga; i Stockholm CBD hamnade tredje kvartalets siffra på cirka 4,5 procent av den totala kontorsstocken om cirka 1 850 000 kvm och i Göteborg var motsvarande siffra 3,5 procent av stocken om cirka 850 000 kvm. Vakansgraderna inkluderar de ytor som CBRE känner till uppkommer inom sex månader från mättillfället.

 

Medelhyran för prime kontoren är oförändrad jämfört med föregående kvartal, 4 400 kr/kvm/år i Stockholm och 2 500 kr/kvm och år i Göteborg. För Stockholmsmarknaden spår CBRE en nedgång om 5 procent på medelhyran under nästkommande år, medan medelhyran i Göteborg väntas bli oförändrad.