22 september 2019
fredag, 19 oktober 2012 17:46

820 nya bostäder på Södermalm Utvalda

Skrivet av 
alt
De 820 nya bostäderna ska byggas i kv Persikan 5 och i kv Södermalm 11:23, markerat med rött.

 

alt

Skiss med de byggherrar som tilldelats markanvisningar.

 

alt

Planritning över kv Persikan.

 

Exploateringsnämnden har markanvisat 820 bostäder, varav 390 hyresrätter och 430 borätter i Persikan 5 och i Södermalm 11:23. Nybyggnation i de här stora kvarteren kring Barnängsgatan, Nackagatan och Tegelviksvägen på Södermalm, möjliggörs tack vare att SL kommer att riva sitt stora bussgarage. Skanska har påbörjat byggnation av ett nytt bussgarage och ett nytt kontor till SL i kv. Fredriksdal i Hammarby Sjöstad. Då detta garage med kontor står klart, omkring år 2017, kan nybyggnationen påbörjas i Persikan 5 (ägt av SL) och i Södermalm 11:23 (ägt av Svenska Bostäder). I juni 2008 gjorde staden en ekonomisk uppgörelse där staden ersätter SL med 250 Mkr för förtida inlösen av tomträtten och för att bekosta flytten av Spårvägsmuseet.

 

Staden har beslutat att sälja marken för de 820 bostäderna för totalt 830,8 Mkr till nedanstående byggherrar. Totalt beräknar Exploateringskontoret utgifterna för förvärv av mark och markarbeten till 481,7 Mkr.

 

– Det känns mycket bra att staden nu kan gå vidare med projekteringen av 820 viktiga bostäder varav 390 hyresrätter i ett mycket attraktivt läge, säger exploateringsnämndens ordförande borgarrådet Joakim Larsson (M).

 

I en kommentar kan sägas att det är intressant att nära hälften av markanvisningar avser hyresrätter till Svenska Bostäder 115 lgh, Stockholmshem 100 lgh, SKB 110 lgh och Wallfast 65 lgh, vilket blir totalt 390 anvisade hyresrättslägenheter.

 

Bostadsrätterna har anvisats JM med 125 lgh, Seniorgården med 80 lgh, Einar Mattsson med 80 lgh, Folkhem med 80 lgh samt Veidekke med 65 lgh, vilket blir totalt 430 anvisade bostadsrättslägenheter.

 

Totalt omfattar projektet således cirka 52 procent bostadsrätter och cirka 48 procent hyresrätter.

 

Genom att omförhandla villkoren med bostadsrättsbyggarna i projektet har staden fått ekonomi i projektet, något som varit en förutsättning för att kunna gå vidare i processen. Dessa omförhandlingar ledde bland annat till att Folkhem ändrade sin markanvisning från hyresrätt till bostadsrätt. BF/SF