9 december 2019
måndag, 03 september 2012 19:22

Marieberg – Stockholms Manhattan? Utvalda

Skrivet av 
alt
Moderater och socialdemokrater är överens om att bygga ett riktigt högt hus om 130 meter vid DN-skrapan i Marieberg.
Bild: Stockholms stadsbyggnadskontor.

 

Både moderater och socialdemokrater i Stockholms stadsbyggnadsnämnd verkar nu vara helt överens

om att planen för nya Marieberg ska innehålla riktigt stora bostadshus. Tidigare har Stockholms stadsbyggnadsnämnd släppt en bild på ett förslag om en bostadsskrapa om 130 meter. Fabege, som äger DN-skrapan om 84 meter, har även deklarerat att bolaget kan tänka sig bygga ett riktigt högt bostadshus bredvid DN-huset.

 

Nyligen, i Radio Stockholm, sa Andrea Femrell, moderat gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, att det finns utrymmen för höga hus om 130 meter i Marieberg. Enligt Femrell samlar förvaltningen in synpunkter på förslaget att bygga nya lägenheter Marieberg, ett beslut som kring detta förslag förväntas i början av nästa år.

 

I sin blogg skriver oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S), även ledamot i stadsbyggnadsnämnden, att en modern komplettering i Marieberg med riktigt höga hus förskönar stadsbilden.

 

Vi får hoppas att detaljplanen över nya Marieberg kan antas inom rimlig tid. Men vi kan räkna med överklaganden. Redan nu har flera Mariebergsbor engagerat sig i omvandlingen av Marieberg genom protestlistor och upprop i Facebook mot så kallade Manhattaninfluenser.

 

I en kommentar kan sägas att det troligen inte blir som Tomas Rudin vill om upplåtelseformen i Marieberg så länge vi har en borgerlig allians som styr Stockholm.

 

I sin blogg skriver Rudin: ”Förslaget om nya Marieberg med 1 000 nya lägenheter ska anvisas till allmännyttan som sedan tidigare minimerats i innerstaden på grund av moderaternas privatiseringar.”

 

Det troliga är att de blir blandade upplåtelseformerna i nya Marieberg och att det blir åtminstone ett riktigt högt bostadshus. SF