20 augusti 2019
söndag, 12 augusti 2012 18:53

Äntligen Annedal!

Skrivet av 

 

alt
Hasse Johansson, mässgeneral för Annedal 2012 säger:
– Det byggs alldeles för lite bostäder i Sverige.

 

Av Stefan Fröjdendahl


Nu på torsdag den 16 augusti öppnar boutställningen Annedal 2012 för att pågå i 11 dagar. Det blir ett efterlängtat startskott för nya bostäder åt hundratals människor, framförallt barnfamiljer. Den nya stadsdelen Annedal, belägen nära Mariehäll i Bromma och på gränsen till Sundbyberg, ska bebyggas med totalt cirka 2 000 bostäder fram till år 2015.


Ännu finns det inga bra allmänna kommunikationer till stadsdelen, men under utställningstiden finns bussar från Sundbybergs station. Vid två besök i Annedal erfor jag att det tar cirka 20 minuter att gå från Annedal till stationen i Sundbyberg. Det ser jag som positivt och för övrigt tackar jag Gud för varje dag då familjens bilar kan stå i garage. Men de allmänna kommunikationerna till Annedal ska förbättras. År 2013 påbörjas Tvärbanan Norr, med färdigställande år 2018, medan hållplats för tvärbanans Solnagren, cirka 1 km från Annedal, öppnar redan år 2013, samma år som busslinjerna 112 och 113 ska erbjuda bättre turtäthet till den nya stadsdelen.

Annedal benämns, dels som kvarterstad, dels som parkstad. Detta för att grundkaraktären beskrivs som stadsmässiga kvarter kring ett centralt parkrum. När utställningen genomförs är Annedal utbyggd till drygt hälften med cirka 1 300 färdigställda bostäder. I dag talar man om att stadsdelen ska bebyggas med totalt cirka 2 000 bostäder för cirka 5 000 innevånare.


Allmänt byggs det alldeles för få bostäder i Sverige och i synnerhet i Stockholm. Vi är nästan sämst i Europa på att bygga volym i förhållande till befolkningsökning. Men om cirka 20 år finns förmodligen inte Solvalla kvar på sin nuvarande plats utan troligt är att stadsdelen Annedal då även omfattar Solvalla.


Sedan 1998 har Stockholms stad och Stockholms Byggmästareförening arrangerat boutställningar. De tidigare utställningarna var ByggaBo98 på Nybodahöjden, BoStad02 i Hammarby Sjöstad och TenstaBo06 i Tensta. Nu under 11 dagar förväntas Annedal 2012 locka drygt 50 000 besökare.


Många byggherrar och arkitekter

Utställarna är många. Ett av de första projekten som färdigställdes i Annedal var byggherren Bonré med kv. Baltic, omfattande 53 hyresrättslägenheter, vilka blev färdigställda sommaren 2011 – ett projekt ritat av Kjellander och Sjöberg.


Ett flertal projekt är nu pågående eller färdigtställda bostadsrätter. År 2009 påbörjade Skanska 260 borätter (arkitekt: Brunnberg Forshed), NCC 150 borätter (Brunnberg Forshed), Victor Hanson/Erik Wallin 103 borätter (Kjellander och Sjöberg), Besqab 50 borätter (White), Einar Mattsson 69 borätter (Joliark) samt Veidekke 68 borätter (Joliark). Således byggstartades år 2009 totalt 700 borätter och 53 hyresrätter.


Under år 2010 byggstartade Skanska i Annedal ytterligare 85 borätter (Kjellander Sjöberg) och JM 50 borätter (Sweco Architects) medan Stockholmshem påbörjade 144 hyresrätter (AQ Arkitekter) och Svenska Bostäder 95 hyresrätter (Engstrand och Speek). Således påbörjades i Annedal under år 2010 totalt 135 borätter och 239 hyresrätter.


År 2011 begränsades antalet byggstarter till 175 bostäder, varav 105 borätter för Borätt (Lindeberg/Stenberg) samt 70 hyresrätter för Svenska Bostäder (Equator Stockholm).


I år, 2012, har det byggstartats eller planerats byggstart för 83 hyresrätter för Svenska Bostäder, 104 hyresrätter för SKB (ÅWL Arkitekter), 86 hyresrätter för ByggVesta, (White Arkitekter), 85 hyresrätter för HEBA (White Arkitekter), 46 borätter för Borätt (Lindberg Stenberg Arkitekter), 43 borätter för Reinhold, (Joliark), 60 borätter för JM (ÅWL Arkitekter), 90 borätter för Järntorget (GRAD Arkitekter), 146 borätter för Peab (Engstrand & Speek Arkitekter), 60 borätter för Värmdö Bygg (Sweco Architects) samt skola och förskola för SISAB (Cedervall och Metod Arkitekter). Således byggstartas i Annedal i år 358 hyresrätter och 445 borätter.


Enligt mina efterforskningar (med viss reservation för ofullständiga uppgifter) får jag fram att det mellan åren 2009 och 2012 har byggstartats eller planerats för byggstart i Annedal för totalt 1 389 borätter och 720 hyresrätter. De bolag som var först ut med att bygga i stadsdelen var Skanska och NCC med 260 respektive 160 borätter, medan endast 53 hyresrätter byggstartades detta år.


Nu talas det bland byggherrarna om rätt långa ledtiderna i försäljningen av borätter i Annedal. För att få fart på de processerna har Skanska i samband med Bomässa Annedal ett mässerbjudande om att alla som tecknar avtal på ett hem mellan 16-31 augusti får fri månadsavgift i 12 månader. Ett kampanjvärde mellan 29 748 kr och 113 052 kr beroende på vald lägenhet i Annedals Entré. Troligt är att Skanskas och NCC:s projekt vid Bällstaån kommer att säljas bättre när bullerskydd för järnvägen har etablerats samtidigt som en fortsatt utbyggnad av Bällstaån, med nya båtplatser, ges möjligheter att fullbordas.


Försiktiga JM

JM har lyckats sälja 50 lägenheter i sitt första projekt som heter Sagobäcken i Annedal. Totalt har JM-koncernen fyra projekt i Annedal: Körsbärsdalen, 105 lgh, Sagoskogen 46 lgh, TorgEtt, 64 lgh samt Sagobäcken, 50 lgh. När jag var på Svenska Bostäders och Stockholmshems visningar under torsdagen den 9 augusti mötte jag och Ingela Lindh, vd Stockholmshem, en av JM:s medarbetare, Birgitta Seeman, vd på Seniorgården. Den förra frågade om jag kände till Seeman, och när jag svarade ja, tillade Ingela Lindh att Seeman var så försiktig i projektet Annedal.


I en kommentar till detta kan sägas att ursprungligen hade JM fler projekt i Annedal men ett av dessa har sålts vidare, till Stockholmshem. Således verkar trenden bli att det byggs fler hyresrätter i Annedal än vad det ursprungligen var tänkt. Orsaken till det är flera. Dels finns det ganska många nyproducerade eller planerade nyproducerade borätter i Stockholm med förorter. Dels är det ganska stora skillnader mellan boendekostnaden för en hyresrätt och en borätt i Anndal. Svenska Bostäders och Stockholmshems hyresnivåer för 3 r o k respektive 4 r o k pendlar mellan 9 000 och 12 000 kr/månad. Medan borätterna i Annedal för liknande storlekar kostar mellan 30 000 och 50 000 kr/kvm, med månadsavgifter som varierar mellan 3 000 kr/mån och 5 000 kr/mån. Men klokt nog har flera byggherrar har ännu inte fastställt prisnivåerna för sina planerade projekt för att lättare slutsälja sina projekt under en rimlig tid.


Svenska Bostäders visningar

Svenska Bostäder ska totalt färdigställa 324 hyresrätter i Annedal, varav två fastigheter är certifierade Passivhus medan resterande fastigheter är lågenergihus. Hyresrätterna, som är tvåor, treor, fyror och femmor, förmedlas av Stockholms Bostadsförmedling.


Namnbildning för kvarter, hus och gator i Annedal är från barnböckernas värld. Svenska Bostäders kvarter heter Kulla Gulla (127 lgh), Kusin Vitamin (113 lgh) och Tant Grön (84 lgh). I Annedal finns nu gator som Pippi Långstrumps gata, Pettsons gata, Dartanjangs gata och oaser som Lönnebergaparken.


Under torsdagens den 9 augusti bjöd Svenska Bostäder på pjäsen Livets Teater i regi av Pontus Ströbaek och manus av Tobias Persson. Pjäsen består av tre scener från tre skilda familjer, dels i en fyra ett par i 50-årsåldern med en son 20 år, dels i en trea med två mammor med tre barn, dels i en tvåa ett par, drygt 25 år. De korta pjäserna om cirka 10 minuter är underhållande och välspelade.


Att välja teater i sina visningslägenheter motiverar Svenska Bostäder med: ”Människan i fokus, skratt och scener ur livet är mottot för Svenska Bostäders hållbara och klimatsmarta visningslägenheter i nybyggda Annedal.”


– Boutställningar brukar bli en tävling i design, men denna gång har vi valt att utgå från människorna som bor i dem, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder. Hemmet är vår personliga boning som vi skapar efter våra egna önskemål och behov. Att iscensätta några exempel på vad som han hända i våra klimatsmarta hyresrätter hoppas vi inspirera till att fler väljer hyresrätt med miljö- och kvalitetstänkande i framkant i det attraktiva Annedal.


Inredaren Isabelle McAllister har utformat en inredning i en av Svenska Bostäders treor i nära samarbete med förskolebarn som bidragit med idéer och inspiration till hela lägenheten. Det integrerade resultatet är en annorlunda inredning för två mammor och tre barn i en modern, aktiv familj.


I en av Svenska Bostäders ateljélägenheter om 2 rum har designern Jens Fager skapat en miljö för ett energifyllt ungt par som väntar sitt första barn.


Han säger:

– I min utformning utgår jag först från material, sedan funktion och sist formgivningen. Exempelvis hittar man mattor av läder och ett inbjudande kök med många praktiska och snillrika detaljer där upp till 20 personer kan äta middag.


Slutligen har designduon TAF, Gabriella Gustafsson och Mattias Ståhlbom, formgivit Svenska Bostäders fyra med utgångspunkt från ett medelålderspar som sålt huset, flyttat till lägenhet med en vuxen son som vägrar flytta hemifrån.


– Våra ledord har varit lera, växtlighet, mylla, material och abstraktion, där vi låtit hobby och arbete flyta ihop och materialen ge ton och dominera, bland annat blir arbetsrummet ett odlingsrum och vi hittar drejmöjligheter med utsikt utöver det vanliga. Något som vi tycker fungerar utmärkt i de klimatsmarta hyresrätterna, säger de.


Svenska Bostäders intressanta visningsprogram marknadsförs av Tanja Dyredand på Greenwood Communications.


Stockholmhems visningar

I Annedal bygger Stockholmshem kvarteren Skalman och Sparvel med 144 lägenheter i storlekarna från ettor på 40 kvm och femmor om 119 kvm. Lägenheterna byggs i två mindre friliggande hus och i ett större hus som sluter sig kring en innergård likt ett eget kvarter. Husen har ritats av AQ-arkitekter.


På de lägsta delarna av husen finns på taken sedumväxter. Stockholmshem har valt franska balkonger för husen i röd och vit puts.


I lägenheterna är vardagsrum och kök ett stort rum.


– Konst har alltid varit en naturlig del av Stockholmhems byggande. I alla projekt i alla tider har vi sett till att det funnits konst i vår nyproduktion: på fasader, i trapphus och på gårdar. Inte för konstens egen skull, utan som en självklar ingrediens i att skapa en bra och trivsam hemmiljö, säger Stockholmshems vd Ingela Lindh.


Hon fortsätter:

– I år fyller vi 75 år och ville göra något annorlunda. Vi passar därför på under bostadsutställningen att för första gången flytta in konsten i lägenheterna och göra den till en del av boendet. Resultatet kommer garanterat att upplevas som något utöver det vanliga.


Stockholmhem bjuder på flera uppseendeväckande inredningar. I en tvåa om 60 kvm med titeln Radikalslöjdade två rum och kök, har formgivaren Anders Jakobsen utgått från nyttan och genom att låta våra vardagsfunktioner få nya former.


Resultatet är ett annorlunda hem som är till för att användas. Det är en kontrast till det tillrättalagda, glassiga.


I en trea om 95 kvm har Helene och Elsa Billgren skapat inredningar som de kallar: ”Fågel eller fisk – inte mittemellan”. Inredningen i Stockholmhems trea är utformad i retrostil av bildkonstnären Helene Billgren och modedesignern Elsa Billgren. Mor och dotter Billgren uppmanar oss att våga ta ut svängarna. En individuell och personlig lägenhet med retro-känsla som lekfullt växer upp mot fågelhöjd.


I en fyra om 95 kvm med titeln ”Hemmet som mötesplats” har Beckmans Pernilla Köhlberg, Amanda Karsberg och Dennis Graben skapat ett nutida sällskapligt hem med inredning och design på konstnärlig grund. De tre har skapat en inredning för till exempel en rebellisk Pippi med pappa och inneboende eller en blandad familj i ett kreativt hem. Beckmans formstudenter inspirerar till nya boendekonstellationer med en inredning som är okänslig för trender.


I torsdags hade jag även förmånen att träffa Hasse Johansson, född 1945, som är mässgeneral för Annedal 2012. Han är en erfaren senior. Efter arkitektutbildningen på Chalmers blev han så småningom stadsbyggnadschef i Borås. Men han beslutade sig för att inte pensionera sig i den befattningen, utan han startade eget. Johansson har en stor erfarenhet av boutställningar; den första som var Hestra Parkstad 94, en stadsdel i Borås med villor och lägenheter som färdigställdes till en bomässa är 1994. Sedan dess har bomässor blivit ett av hans signum då han var delaktig i och ansvarig för arrangemangen kring ByggaBo98 på Nybodahöjden, BoStad02  i Hammarby Sjöstad och TenstaBo06 i Tensta. Han bor i Göteborg men hinner även med att verka som projektledare i aktiva Byggvesta. Hasse Johansson bekräftar vad vi redan vet; det byggs alldeles för få bostäder i våra svenska storstadsregioner.


Allt talar för att framtidens Annedal blir en bra plats att bo i. Nu pågår förvandlingen av platsen från ett icke särskilt vackert och glömt industriområde till en attraktiv stadsdel. Första etappen är färdig och inflyttad, andra är under uppförande och sista etappen startar direkt efter utställningen.


Den nya stadsdelen ska samverka med sin omgivning för service och handel i Sundbyberg, Mariehäll och Bromma Blocks. Närheten till Sundbyberg är viktig. Längs Bällstaån finns Riksbyggens Sundbyberg Strand i 16 våningar med bland annat ett tjusigt penthouse om 228 kvm till ett pris om drygt 10 Mkr – ett projekt som även ingår i boutställningen.


Slutligen får vi hoppas på full fart i Annedal. Det gäller för byggherrarna att sälja lägenheterna så fort de bara kan. För nyckeln i livet ligger inte i ägande utan i skapande (byggande). (Julia Vida Dutton Scudder /1861-1954/ med tillägg av Stefan Fröjdendahl.)


Då det gäller hyresrätterna i Annedal finns det naturligtvis tiotusentals intressenter.

 

alt

Annedals Entré. Skanska.

 

alt

Annedal II, Hus D. NCC.

 

alt

Annedal – översikt. Foto: Lennart Johansson

 

alt

Livets Teater. Från vänster: Dag Andersson, Lisbeth Johansson, Cecilia Wrangel, Elina Du Rietz
och Pontus Ströbaek (sittande regissör). Foto: Stefan Fröjdendahl

 

alt

Svenska Bostäder. Barnrum i lgh 3. Design: Isabelle McAllister

 

alt

Isabelle McAllister har formgivit åt  för Svenska Bostäder.

 

alt

Jens Fager har inrett en ateljélägenhet år Svenska Bostäder.

 

alt

I Svenska Bostäders etagelägenhet visas pjäsen Livets Teater.

 

alt'

Utsikt från en av Svenska Bostäders balkonger i Annedal.

 

alt

Ateljélägenhet Svenska Bostäder. Design Jens Fager.

 

alt

Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom, TAF Arkitektkontor, har inrett Svenska Bostäders visningslägenheter.

 

alt

Svenska Bostäder, kv. Kusin Vitamin, Annedal.

 

alt

Stockholmshems kvarter Skalman och Sparvel i Annedal. Foto: Bengt Alm

 

alt

Stockholmhems visningslägenhet med träningsredskap. Foto: Bengt Alm

 

alt

Ett barnrum i Stockholmhems visningslägenhet. Foto: Bengt Alm

 

alt

I en av Stockholmshems fyror med titeln ”Hemmet som mötesplats” har Beckmans Pernilla Köhlberg, Dennis Graben och Amanda Karsberg
skapat en konstnärlig inredning.

 

alt

Mor och dotter, Helen och Elsa Billgren formgav åt Stockholmshem.

 

alt

Tanja Dyredand och Greenwood Communication marknadsför Svenska Bostäders hållbara hyresrätter i Annedal.